آموزش تعمیرات ریگ ماینینگ

(0 نظر)
58
students
0
3,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼
3,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼

دوره تخصصی آموزش تعمیرات ساعت

(0 نظر)
100
students
0
40,000,000 ﷼ 29,000,000 ﷼
40,000,000 ﷼ 29,000,000 ﷼

دوره آموزش تعمیرات مایکروفر ـ مایکروویو

(0 نظر)
32
students
0
10,000,000 ﷼ 8,000,000 ﷼
10,000,000 ﷼ 8,000,000 ﷼

آموزش تعمیرات قهوه ساز (دستگاه های خانگی وصنعتی )

(0 نظر)
13
students
0
14,000,000 ﷼ 9,000,000 ﷼
14,000,000 ﷼ 9,000,000 ﷼

آموزش دوره تعمیرات مودم

(0 نظر)
30
students
0
20,000,000 ﷼ 18,000,000 ﷼
20,000,000 ﷼ 18,000,000 ﷼

دوره آموزش PLC

(0 نظر)
29
students
0
25,000,000 ﷼ 18,000,000 ﷼
25,000,000 ﷼ 18,000,000 ﷼

دوره آموزش ارزهای دیجیتال

(0 نظر)
44
students
0
30,000,000 ﷼ 25,000,000 ﷼
30,000,000 ﷼ 25,000,000 ﷼

دوره آموزش نصب و راه اندازی فارم ماینر

(0 نظر)
54
students
0
25,000,000 ﷼ 15,000,000 ﷼
25,000,000 ﷼ 15,000,000 ﷼

دوره آموزش تعمیرات ماشین های اداری

(0 نظر)
0
student
0
25,000,000 ﷼ 13,000,000 ﷼
25,000,000 ﷼ 13,000,000 ﷼

آموزش نصب وتعمیرات دوربین مداربسته

(0 نظر)
61
students
0
20,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼
20,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼

دوره آموزش تعمیرات صوتی وتصویری

(0 نظر)
43
students
0
20,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼
20,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼

دوره آموزش طراحی برد

(0 نظر)
18
students
0
25,000,000 ﷼ 18,000,000 ﷼
25,000,000 ﷼ 18,000,000 ﷼

دوره آموزش تعمیرات و نصب پکیج دیواری

(0 نظر)
33
students
0
25,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼
25,000,000 ﷼ 12,000,000 ﷼

دوره آموزش تعمیرات ecu ایسیو خودرو

(0 نظر)
40
students
0
35,000,000 ﷼ 2,800,000 ﷼
35,000,000 ﷼ 2,800,000 ﷼

دوره آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

(0 نظر)
41
students
0
25,000,000 ﷼ 18,000,000 ﷼
25,000,000 ﷼ 18,000,000 ﷼

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

(0 نظر)
28
students
0
20,000,000 ﷼ 15,000,000 ﷼
20,000,000 ﷼ 15,000,000 ﷼

آموزش تعمیرات ماینر

(0 نظر)
77
students
0
35,000,000 ﷼ 25,000,000 ﷼
35,000,000 ﷼ 25,000,000 ﷼

دوره آموزش تعمیرات کلی و مهندسی معکوس

(0 نظر)
55
students
0
28,000,000 ﷼ 20,000,000 ﷼
28,000,000 ﷼ 20,000,000 ﷼

دوره آموزش تعمیر بردمخابرات وسوئیچ شبکه

(0 نظر)
21
students
0
25,000,000 ﷼ 18,000,000 ﷼
25,000,000 ﷼ 18,000,000 ﷼

دکتر برد

ثبت نام و اطلاع از دوره ها