گواهینامه ها و تقدیر نامه های شرکت دکتر برد

همچنین گواهی نامه ها و تاییده های کارشناسان، مدیران و تیم مرکز فنی و مهندسی تعمیرات تخصصی دکتر برد که شما را در مسیر نگهداری، آموزش و عیب یابی دستگاه ها و تجهیزات تخصصی یاری می نمایند را میتوانید مشاهده کنید و  جهت سفارش تعمیرات برد می توانید با شماره های ما تماس حاصل فرمایید