آموزش مجازی دوره تعمیرات ماینر
۱۰\<\۵۹\>\ آبان\<\/\۵۹\>\

فیلم آموزش تعمیرات کلی(مهندسی معکوس)

فیلم دوره آموزش تعمیرات کلی ( برد الکترونیک  ) هزینه دوره مجازی رشته تعمیرات کلی ( برد الکترونیک ) $12500000 $ 10000000 مجازی نوع دوره:حضوری،آنلاین(ازراه دور)، ویدئو سطح دوره:مبتدی تا …