تمام ارور ها و کدهای خطای انواع پکیج

چکیده کوتاه مطلب

پکیج ها در گذر زمان به علت عوامل درونی، بیرونی و همچنین فرسایش دچار خطاهایی شده که به صورت کدهایی به نمایش در می‌آیند؛ آشنایی با این کدها باعث جلوگیری از مشکلات جدی می‌شود؛ با وجود دشوار بودن این امر، با کمک راهنمایی های مشاورین و اساتید مجموعه دکتربرد، شناخت و رفع خطاهای پکیج برای […]

پکیج ها در گذر زمان به علت عوامل درونی، بیرونی و همچنین فرسایش دچار خطاهایی شده که به صورت کدهایی به نمایش در می‌آیند؛ آشنایی با این کدها باعث جلوگیری از مشکلات جدی می‌شود؛ با وجود دشوار بودن این امر، با کمک راهنمایی های مشاورین و اساتید مجموعه دکتربرد، شناخت و رفع خطاهای پکیج برای هنرجویان بسیار راحت خواهد شد.

پکیج بوتان

کد خطا شرح کد خطا
چراغ سبز ثابت روشن بودن مشعل
چراغ سبز چشمک زن  ثانیه روشن دستگاه در حالت استندبای
چراغ سبز چشمک زن ثانیه روشن نقص پرشر آب
چراغ قرمز چشمک زن قطع شدن ترموستات حد
چراغ قرمز ثابت قطع شدن Ntc گرمایش و ترموستات دود
چراغ زرد چشمک زن فعال بودن حداکثر توان گرمایشی
چراغ زرد ثابت قطع شودن Ntc

 

ارور پکیج بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

کد خطا شرح کد خطا
E01 عدم تشکیل شعله
E02 فعال بودن ترموستات حد
E03 فعال بودن پرشر دود
E04 کمبود فشار آب در مدار گرمایش
E06 قطع بودنNtc آب گرم مصرفی
E11 بوجود آمدن برد شعله قبل از فرمان
 

 

ارور پکیج بوتان مدل CV

کد خطا شرح کد خطا
E01 قطع گاز و عدم تشکیل شعله
E02  فعال بودن ترموستات حد
E03 وارد عمل شدن پرشر دود پس از ۲ دقیقه
E04 خطا در مدولاتور شیر گاز دچار
E05   مشکل در Ntc مدار گرمایش
E06 مشکل در Ntc  مدار آب گرم مصرفی
E07 وصل بودن پرشر دود پیش از روشن شدن فن
E08 اختلال در ترموستات اتاقی
E09 افزایش دمای آب گرم بیش از ۹۵ درجه
E13  مشکل در نرم افزار دود
E15 مشکل در پرشر دود
E17 فعال بودن ترموستات دود
E25 یخ زدن مبدل اصلی
E27 خطا در پرشور آب
E29 خطا در پرشور آب
E99 خطای عدم تشخیص فن دار بودن و فن دار نبودن دستگاه

 

ارور پکیج بوتان مدل روما

شرح کد خطا کد خطا
حس نکردن شعله توسط حسگر A01
اختلال در ترموستات A02
عمل کردن پرشر دود A03
اشکال در پرشر آب A04
خرابی برد A05
Ntc مصرف A06
Ntc گرمایش A07
عمل کردن حسگر قبل از فرمان برد A11
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش ADJ
اشکال در پرشر دود کش ۱۰ دقیقه چشمک زن زمستانه و تابستانه با باز شدن آب
اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقه چشمک زن زمستانه و تابستانه

 

پکیج ایران رادیاتور

شرح کد خطا کد خطا
خرابی برد کنترل ۴۰.۳۰
فعال بودن ترمستات ایمنی ۱۰۵ ۸۰
افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه ۷۰
سنسور شعله (یون) ۷۰.۸۰
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن ۶۰.۸۰
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن ۶۰.۷۰
باز شدن سنسور آب گرم ۵۰.۸۰
اتصال کوتاه شدن سنسور آب گرم ۵۰.۷۰
سنسور شوفاز مدار قطع شده ۵۰.۷۰.۸۰
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده ۶۰.۵۰
دمای آب معمولی است اما ترموستات قطع شده است ۴۰.۷۰.۸۰
پرشر سوئیچ آب باز است ۴۰.۷۰
سنسور دود باز است ۴۰.۸۰
فن کار نمی کند اما پرشر باز است. ۴۰.۶۰.۸۰
فن کار نمی کند به علت بسته بودن پرشر هوا ۴۰.۶۰.۷۰

 

ارور و کد خطا پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل K

شرح کد خطا کد خطا
سیستم یخ زدگی AF
قطع شدن پرشر سوییچ آب E1
عیب یابی شعله یون E2
ترموستات حدی ۱۰۵ درجه است E8
نشست دود به محیط E10
برد الکترونیک خراب است E99-E30-E12
ترمیستور مدار شوفاژ دچار مشکل شده است E31
ترمیستور مدار شوفاژ دچار مشکل شده است E32
ترمیستور آبگرم مصرفی دچار مشکل شده است E41
ترمیستور آبگرم مصرفی دچار مشکل شده است E42
پرشور سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد. اما فن خاموش است. E50
فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد. E51
نوسان ولتاژ برق E91
ترمستات حدی ۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمستور طبیعی است. E81

 

 ارور پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل L

شرح کد خطا کد خطا
قطع شدن پرشر سوییچ آب E1
یون حین کار عیب یابی شود E2
ترموستات حدی ۱۰۵ درجه است E8
نشت دود به محیط E10
برد الکترونیک خراب است E30 E12
اختلال در ترمیستور مدار شوفاژ E31
اختلال در ترمیستور مدار شوفاژ E32
اختلال در ترمیستور آبگرم مصرفی E41
اختلال در ترمیستور آبگرم مصرفی
پرشور سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد. اما فن خاموش است . E50
پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد اما فن روشن است. E51
ترموستات حدی ۱۰۵ کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی می باشد E81
گرمای پکیج بالا تر ار ۸۹ و کمتر از ۱۰۵ است E88

 

پکیج بوش

عیب کد خطا
حس گر دود خراب و یا سیم آن قطع است. A3
پکیج بدون فن است اما حسگر دود فعال است A4
اعلام عدم تخلیه صحیح دود توسط حسگر Ntc A6
ایراد در Ntc مصرفی A7
قطع ارتباط can با برد A8
اختلاف دمای آب گرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل AA
قطع ارتباط بین TA211E یا RAM با برد AC
خرابی کلید کد B1
قطع شدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود در حین کار C1
قطع نشدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود پس از روشن شدن دستگاه C4
اشکال در پرشر سوئیچ دود C6
آب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز است CA
قطع شدن ارتباط ترموستات اتاقی با برد CC
قطع شدن ارتباط بین پایه ۸ و ۹ ترمینال D3
اختلال در Ntc گرمایشی E2
عملکرد ترموستات حد E9
شعله تشکیل نمی شود EA
اختلال در واحد کنترل F0
سیگنال اشتباه حسگر شعله F7
سیگنال حسگر شعله FA
فشار کلید RESET FD

 

پکیج باکسی

ارور پکیج باکسی مدل eco 3

شرح کد خطا کد خطا
عدم تشکیل شعله E01
فعال بودن کلید حرارتی E02
انسداد دودکش E03
عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودی E04
اخطار پرشر سوئیچ دود E05
نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقی E06
اگر دستگاه را بیش از ۵ بار متوالی ریست شود E08
فشار آب مدار گرمایش پایین است E10
دما به علت عدم گردش آب پایین است E25
نبود شعله اولیه و نرسیدن آب سنسور شعله E35
اعلام کد ۳۸ در مدت کمتر از ۸/۵ دقیقه به طور متوالی ۶ بار E43

 

ارور پکیج باکسی مدل LUNA 3

شرح کد خطا کد خطا
فشار گاز پایین و نارسایی گاز ورودی E01
فعال بودن کلید حرارتی E02
ایراد پرشر سوئیچ دود E03
ایراد عملکرد ntc گرمایش E05
ایراد عملکرد ntc مصرفی E06
فشار آب مدار گرمایش پایین است E10
عدم عملکرد تروستات حد دستگاه در سیستم های گرمایشی از کف یا سیستم های گرمایی با دمای پایین E11
افزایش بیش از حد دما E25
ارتباط بین پانل صفحه نمایش و ترموستات محیطی برقرار نیست E31
شعله تشکیل نمی شود E35

 

پکیج اخگر

کد خطا ها و ارور پکیج اخگر مدل ARA

شرح کد خطا کد خطا
ایراد در سنسور آب مصرفی F3
ایراد در سنسور شوفاژ F4
اخطار حسگر یا یون F5
ایراد در لیمیت سوئیچ ۷۸ درجه F6
اشکال در سنسور دود F7
ایراد در لیمیت ۱۱۰ درجه F8

 

پکیج ایساتیس

پکیج

پکیج ایساتیس مدل ( NEWSTAR 26FF AND MEHR 26FF)

شرح کد خطا کد خطا
فشار آب مدار گرمایش پایین است E1
شعله تشکیل نمی شود E2
ایراد در عملکرد ntc گرمایش E3
ایراد در عملکرد ntc مصرفی E4
ایراد پرشر سوئیچ دود E6
کلید حرارتی فعال است E7
ارتباط برد اصلی با صفحه نمایش برقرار نیست E8
محل جامپر s4 را تغییر دهید E9
جابه جایی جامپر یا دیپ سوئیچ بر روی برد اصلی EE

 

پکیج تاچی

پکیج تاچی تیپ A

شرح کد خطا کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله E1
افزایش بیش از حد در دمای مدار شوفاژ E2
انسداد دودکش E3
فشار اب مدار گرمایش پایین است E4
اشکال در NTC مصرفی E6
NTC اشکال در گرمایش E7

 

پکیج تاچی تیپ B

شرح کد خطا کد خطا
کنترل شیر گاز E1
خراب بودن پرشرسوییچ فن E2
قطع شدن کابل ارتباطی E3
اختلال در عملکرد پمپ دستگاه یا شیر برقی E4
معیوب بودن آی سی برد کنترل E5
(NTC )دمای آب گرم خراب است E6
(NTC )دمای مدار گرمایش خراب است E7
برد کنترل خراب است E8
مانومتر آب خراب است و لوله مسی متصل به آن مسدود اند. E9

 

پکیج تاچی تیپ C

شرح کد خطا کد خطا
اشکال در تهویه E1
اشکال درسنسور گرمایشی E2
اشکال در سنسور آب گرم بهداشتی E3
اشکال به علت داغ شدن بیش از حد E4
اشکال در مدار شیر گاز E5
اشکال در احتراق E6
اشکال در شعله E7
اشکال در فشار گاز E8
اشکال به علت یخ زدگی E9
اشکال به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن EB
اشکال در برد الکتریکی EC
اشکال کمبود فشار آب EP

 

پکیج پلار

شرح کد خطا کد خطا
ایراد سنسور آب سرد ورودی E0
فشار آب در مدار گرمایش کم است E1
عدم تشکیل شعله E2
ایراد در NTC گرمایش E3
ایراد در NTC مصرفی E4
خطای دودکش E6
دمای بیش از حد مدار گرمایش E7
انتخاب میکروسوئیچ های برد EE

 

پکیج پلار مدل لاکی استار

شرح کد خطا کد خطا
اخطار سنسور آب سرد ورودی E0
فشار آب در مدار گرمایش پایین است E1
عدم تشکیل شعله E2
ایراد در NTC گرمایش E3
ایراد در NTC مصرفی E4
ایراد دودکش E6
دمای بیش از حد مدار گرمایش E7
انتخاب میکروسوئیچ های برد EE

 

ارور پکیج مرکوری و مگاتروم

شرح کد خطا کد خطا
عدم تشخیص شعله با نبود گاز E1
دما بالای ۱۰۵ درجه سنسور حد E2
ایراد فن یا سوئیچ ایمنی دودکش E3
آب داخل دستگاه کم است E4
سنسور آبگرم مصرفی خرابی E6
خرابی سنسور رفت گرمایش E7
توجه به جلوگیری از یخ زدگی E9
توجه به رسوب زدایی مبدل E10

 

پکیج فرولی

شرح کد خطا کد خطا
عدم روشن بودن مشعل A01
وجود علامت شعله در صورت خاموشی مشعل A02
عملکرد سنسور اطمینان A03
عملکرد ترموستات دود F04
اختلال در عملکرد فن F05
شعله در هر ده دقیقه ۶ بار خاموش می شود A06
دمای مبدل حرارتی بیش از حد افزایش یافته است F08
اشکال در شیر گاز A09
خطا در سنسور اول مدار شوفاژ F10
خطا در سنسور مدار آب گرم بهداشتی F11
خطا در سنسور آب گرم بهداشتی F12
خطا در سنسور اطمینان مدار شوفاژ F14
ایراد در شیر گاز A16
اختلال در کنترل احتراق F20
احتراق غیر طبیعی A21
ولتاژ برق مصرفی کمتر از ۱۷۰ ولت است F34
در فرکانس برق مصرفی نوسان موجود است F35
مدار شوفاژ دارای فشاری کم است F37
خطاحسگر (دماسنج) خارجی F39
خطادر موقعیت سنسورها A41
اخطار در سنسور دوگانه F42
عملکرد سیستم حفاظت از مبدل حرارتی F43
خطا در سیم پیچ تدریجی شیر گاز F50
حفاظت از مدار دودکش / هوای احتراق A51

 

پکیج آلزان

شرح کد خطا کد خطا
خطا در تشکیل شعله E01
خطا در سنسور حد E02
خطا پرشر فن E03
خطا در پرشر آب E04
NTC گرمایش دچار اختلال است E05
NTC آبگرم مصرفی دچار اختلال است E06
خاموش کردن دستگاه تا حافظه پر شود E22
نوسان برق ورودی E40
ایراد در محفظه احتراق E72
بوبین ماژالاتور باید تعویض شود E76
ولتاژ ورودی دچار نقص است E77
ایراد NTC گرمایش E78

در صورت تمایل به داشتن اطلاعات بیشتر و رفع اشکالات پکبج به صورت حرفه ای، شما می توانید در دوره آموزش تعمیرات پکیج دکتر برد شرکت کرده، و با اخذ مدارک معتبر و تبدیل شدن به متخصص در ابن حرفه، موفق به کسب درآمد بالا شوید.

پکیج

دیدگاه خود را بنویسید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کارشناسان ما حتما باهاتون تماس میگیرن