برد مانیتورینگ علائم حیاتی

“امتیاز شما به تعمیرات برد مانیتورینگ علائم حیاتی” 

تعمیر و آموزش تعمیر برد تجهیزات پزشکی، برد مانیتورینگ علائم حیاتی در مرکز فنی و مهندسی تعمیرات تخصصی دکتر برد. بعد از آموزش در کلاس تعمیر برد دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی کارت طلایی پشتیبانی مادام العمر و گواهینامه ی معتبر دریافت خواهید کرد.

“دکتر برد” 

“موارد استفاده از مانیتورینگ علائم حیاتی” 

مورد استفاده این دستگاه، مانیتور کردن مجموعه ثابتی از پارامترها براي یک بیمار در هر سنی میباشد و براي نشان دادن اطلاعات بیمار و شکل موجها، ذخیره اطلاعات بیمار و اعلام آلارمها به کار میرود. این دستگاه براي استفاده در ICU ،CCU ،ICUقلب، اتاق عمل، اورژانس و ریکاوري میباشد البته به این بخشها محدود نمی شود. این دستگاه هنگام جابجایی توسط هلی کوپتر و کاربرد خانگی و حمل و نقل در هنگام مصرف مناسب نمیباشد

“مانیتورینگ علائم حیاتی چگونه کار می کند؟” 

یک مانیتورینگ علائم حیاتی پارامترهای مختلف مرتبط با بیمار را به روش های مختلف جمع آوری می کند. ورودی ها پس از تقویت و پردازش، بسته به نوع اطلاعات قابل نمایش، به صورت یک شکل موج و یا مقادیر عددی نمایش داده می شود. محدوده آلارم دستگاه بر روی مقادیر مشخص مربوط به هر پارامتر تنظیم می‌شود تا در شرایط نامناسب بیمار، به تیم پزشکی هشدار داده شود. ‏  


“تعمیر انواع برد دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی از برند ها مختلف توسط مرکز فنی و مهندسی تعمیرات تخصصی دکتر برد” 


این مانیتور توانایی اندازهگیري پارامترهاي حیاتی بیمار، نمایش شکل موجها، ذخیره اطلاعات بیمار و … را دارد. صفحه نمایش کریستال مایع TFTرنگی آن قادر است شکل موجها و پارامترهاي بیمار را به وضوح نمایش دهد. صفحه کنترل و ناب و راحت بودن استفاده از منوي سیستم شما را قادر میسازد تا به راحتی شکل موجها را روي صفحه ثابت نگه داشته، هر کار دیگري را انجام دهید