برد پمپ سرنگ

امتیاز شما به تعمیرات برد پمپ سرنگ

تعمیر و آموزش تعمیر برد تجهیزات پزشکی، برد پمپ سرنگ در مرکز فنی و مهندسی تعمیرات تخصصی دکتر برد. بعد از آموزش در کلاس تعمیر برد پمپ سرنگ کارت طلایی پشتیبانی مادام العمر و گواهینامه ی معتبر دریافت خواهید کرد.

دکتر برد

نکات ایمني استفاده از دستگاه پمپ سرنگ

از بکارگیري دستگاه در محلهاي مرطوب و یا زمین خیس به منظور جلوگیري از اتصال کوتاه خودداري کنید.

از بکارگیري پمپ در محل نگهداري مواد شیمیایي یا مکانهایي که گازهاي بیهوشي قابل انفجار وجود دارد، خودداري کنید.
براي بلند کردن پمپ از بارل سرنگ یا پلانجر آن استفاده نکنید.
از پرکردن سرنگهاي 50میلي لیتري بیش از ظرفیت آنها خودداري کنید چرا که ممکن است سرنگ در محل خود به طور کامل قرار نگیرد.
همواره از پریزهاي داراي اتصال زمین(ارت )جهت اتصال دستگاه به برق استفاده کنید.
هیچگاه از سیمهاي رابط و سه راهي جهت اتصال دستگاه به برق استفاده ننمائید.
در صورت وارد شدن ضربه به پمپ و یا سقوط آن ، از بکارگیري مجدد دستگاه قبل از تایید پرسنل سرویس خودداري کنید.
مطمئن شوید که دو شاخه برق دستگاه بعد از شستشو و قبل از استفاده مجدد کاملا خشك باشد(. براي اینکار از خشك کننده ها نظیر پمپ باد یا سشواراستفاده نکنید.)
از فشار آوردن بر روي لمپ هاي آلرم و لمپهاي نشانگر عملکرد دستگاه در هنگام شستشو خودداري کنید.

ویژگی های دستگاه پمپ سرنگ

تشخيص دقيق و حساس فشار انسداد بوسيله سنسور ويژه در اغزنده  (Slider)هماهنگ شده است.

سنسور فشار مي تواند تنظيم صحيح پيستون را چك نمايد كه از خطر بالقوه تزريق ناخواسته
داروهاي قوي حاصل از فشار منفي وريدي ممانعت نمايد.
موتور داراي درجه بندي با مراحل بسيار دقيق، اجازة تزريق مقطعي حتي در ميزان جريان بسيار كم را نمي دهد.
پمپ مجـهز به دو عدد CPU مي باشد كه بـطور همزمان عملكرد دستـگاه را از نظر ايـمني و فقدان اشتبـاه مانيـتـور مي نمايد

تعمیر انواع برد دستگاه ها و تجهیزات پزشکی پمپ سرنگ از برند ها و انواع مختلف در مرکز فنی و مهندسی تعمیرات تخصصی دکتر برد” 


دستگاه پمپ سرنگ به منظور تزریق هاي دقیق و مداوم و با سرعت مشخص انواع داروهاي شیمي درماني،آنتي بیوتیکهاي خاص( که نیاز به تنظیم سرعت تزریق دارند) ، داروهاي قلب و عروق ( که نیاز به کنترل دقیق سرعت تزریق دارند )و یا پمپ کردن شیر و داروهاي خوراکي به لوله گوارش نوزادان به کار مي رود.