فرم درخواست کارآموزی در مرکز فنی و مهندسی تعمیرات تخصصی دکتر برد

دوره ی یک ماهه و پشتیبانی نامحدود

دانش پذیران محترم جهت زمانبندی دوره ها و نوبت بدهی به دانش پذیران جهت گذراندن دوره ی کارورزی و دریافت تاییده از مرکز فنی و مهندسی تعمیرات تخصصی دکتر برد فقط از طریق تکمیل فرم زیر می توانند اقدام نمایند

هزینه ی این دوره به مبلغ 3 میلیون تومان در ابتدای شروع تعمیرات دریافت می گردد و کارآموز یک جلسه زمان جهت بررسی سطح کارورزی را دارد و در صورت عدم تمایل هزینه های پرداختی به کارآموز عودت خواهد شد

نکاتی در مورد دوره ی عملی کارآموزی

بعد از ارسال فرم درخواست دوره عملی کارآموزی اطلاعات زمانبندی حظور در دفتر مرکزی به اطلاع شما خواهد رسید

فقط از تکمیل فرم بالا نوبت دهی انجام خواهد شد

قبل از شروع دوره هزینه ها و ضمانت ها دریافت خواهد شد

تمام تعمیرات شما زیر نظر کارشناسان انجام خواهد شد

اعزام نیروی کارآموز به تعمیرات در محل بیمارستان ها انجام نخواهد شد