پروژه های اجرایی در محل کارفرما

این نوع پروژه ها شامل دستگاه های بزرگ، تجهیزات پزشکی و نیروگاهی میشوند که امکان انتقال به کارگاه تعمیرات برد را ندارد در این صورت مرکز فنی و مهندسی تعمیرات تخصصی دکتر برد با تشکیل تیم تعمیرات برد و اعزام به محل پروژه اقدام می نماید که شما در این بخش خلاصه ای از پروژه ها قابل عکاسی را در یک قاب مشاهده مینمایید


    watch anime online watch movies free online watch free tv series watch free movies online myflixer flixtor watch series online free swatchseries soap2day watchmovieshd watchserieshd