فرم اخذ نمایندگی تعمیرات تخصصی دکتر برد در شهرستان ها

بعد از بررسی توسط کارشناسان در صورت تایید شما بعنوان نماینده تعمیرات تخصصی دکتر برد در شهرستان ها، جهت تکمیل مدارک با شما تماس گرفته خواهد شد

نکاتی در مورد نمایندگان تعمیرات تخصصی دکتر برد

سطح علمی وعملی نمایندگان تعمیرات شهرستان ها توسط کارشناسان بررسی و تایید شده است

در صورت نیاز نماینده باید دوره های عملی مرکز فنی و مهندسی دکتر برد را در محل دفتر مرکزی این مجموعه سپری و نمرات قابل قبول کسب نماید

نمایندگان با توجه به سطح فعالیت دسته بندی و ضمانت های مالی از آنها دریافت میگردد

مراجعه ی حظوری نمایندگان در مکان های دولتی فقط با کارت شناسایی نمایندگی معتبر بوده و فاکتور رسمی از طرف شرکت صادر خواهد گردید

مسئولیت تعمیرات و حسن انجام کار نمایندگان با شرکت دکتر برد می باشد و در صورت بروز هرگونه دعوی حقوقی، مسئله توسط وکلای حقوقی شرکت پیگیری خواهد شد