آشنایی با اپتوکوپلر
۲۹\<\۰۳\>\ دی\<\/\۰۳\>\

آشنایی با اپتوکوپلر

اپتوکوپلر (optocoupler) یک قطعه الکترونیکی می باشد که به صورت IC تولید می شود. کار اصلی اپتوکاپلر ایزوله کردن دو نقطه از مدار با استفاده از نور میباشد.(اگه مدار داخلیش …

    watch anime online watch movies free online watch free tv series watch free movies online myflixer flixtor watch series online free swatchseries soap2day watchmovieshd watchserieshd