حافظه در کامپیوتر چیست ROM
۲۰\<\۱۶\>\ اسفند\<\/\۱۶\>\

حافظه ROM در کامپیوتر چیست

ROM نوعی از حافظه است که داده ها را به طور دائم یا غیر دائم نگهداری می کند .به آن فقط خواندنی می گویند زیرا یک بار بر روی آن …

    watch anime online watch movies free online watch free tv series watch free movies online myflixer flixtor watch series online free swatchseries soap2day watchmovieshd watchserieshd